EN BG
Филтър  

Allianz нов дом

· 2021

Днес работодателите знаят, че инвестицията в развитието, здравето и благополучието на  човешкия капитал е ключова за постигане на бизнес целите на организациите. Ковид пандемията наложи бърза смяна на модела на работа и комуникацията със служителите, а най-адаптивните организации се запазиха най-здрави.

Нашият клиент Алианц България реализира голям проект, в който съчета събирането на всички свои направления в нов модерен офис и въведе нов, по-ефективен модел на работа. Благодарни сме за доверието и възможността да работим заедно по предизвикателната задача да се комуникира промяната, да се приветстват позитивите, да се потърсят уязвимите теми и да се подкрепят естествените посланици на промяната. Участвахме активно в създаването на съдържание за вътрешните канали, което беше споделяно навременно и открито, стимулирахме ангажираността и обратната връзка на служителите с участия в различни работни групи и проучвания и те станаха част от случването на промяната.

Днес служителите на Алианц се радват на нов дом, в който се чувстват и работят по-добре.