EN BG
KEG Pro Bono
Look

KEG Pro Bono е нашият начин да подкрепим организации, проекти, стартиращи бизнеси, идеи, каузи и събития, които с наша помощ биха могли да се приближат до целта си и така заедно да постигнем повече.

Виж условията

Feel

KEG Pro Bono 2018-2019

Прием на кандидатури: 01.12.2018-15.03.2019

Вътрешно гласуване: 03.2019

Обявяване на избраните проекти: 19.03.2019

Подготовка и изпълнение: 25.03.2019-30.04.2019

Публикуване на резултати: 05.2019

Кандидатствай сега